CAO Provincies 2024

Op 17 januari 2024 starten we met de onderhandelingen voor de cao Provinciale Sector.

Vertraging

Wij staan al langer in de startblokken om met de onderhandelingen te beginnen. Maar van de kant van de werkgevers, verenigd in het IPO, ontstond vertraging. Het duurde lang voordat bekend was hoe de onderhandelingsdelegatie vanuit werkgevers eruit zou komen te zien. Gelukkig is dit opgelost, zodat we nu in januari officieel van start kunnen gaan.

 

Inhaalslag nodig

Er moet een inhaalslag worden gemaakt om de inflatieachterstand in te lopen en de koopkracht van werknemers op peil te houden. CMHF Overheid stelt samen met de andere bonden een loonsverhoging voor van 100 euro per maand, en vervolgens een verhoging van alle lonen en daarop gebaseerde vergoedingen en toelagen van 10 procent. Ook invoering van de automatische prijscompensatie en verhoging van het minimumuurloon naar 16 euro is nodig.

De volledige voorstellenbrief van de vakbonden vind je hier KLIK HIER.