Nieuws cao-gemeenten 2024: PDO zet naast procentuele loonsverhoging in op aanpak werkdruk, flexibel verlof en verhoging thuiswerkvergoeding.

Via CMHF Overheid heeft PDO de inzet voor de komende gemeente-cao kenbaar gemaakt. CMHF Overheid wil in de volgende cao-periode naast een procentuele loonsverhoging van 8% specifieke aandacht voor de toenemende werkdruk.

Uit de uitgevoerde enquête blijkt dit met name belangrijk voor het middelbaar en hogere personeel. Uit de enquête kwam eveneens de wens naar voren om flexibeler om te kunnen gaan met verlof zodat de balans werk/privé in evenwicht blijft. Op dit moment behoort bijvoorbeeld een sabbatical nog niet tot de verlofmogelijkheden.

Tot slot is ook een verhoging van de thuiswerkvergoeding op zijn plaats. Lees hier meer over onze inzet voor de cao-gemeenten 2024.

 

Wilt u meer weten over de inzet van de werkgevers (VNG/WSGO), lees hier.