Principeakkoord Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's

Onderhandelaarsakkoord over eerste eigen cao veiligheidsregio’s

Vakbonden CMHF Overheid, CNV Overheid, FNV Overheid en AC hebben met de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) een akkoord gesloten over de eerste eigen cao voor de veiligheidsregio’s. Het akkoord voorziet in ophoging van alle loonschalen met 100 euro met daar overheen een loonsverhoging van 5,5% en een eindejaarsuitkering van 1,58%. Daarnaast bevat het akkoord ook in een reiskostenregeling met een minimumkarakter en een thuiswerkvergoedings-regeling. Deze regelingen betekenen voor alle werknemers een verbetering ten opzichte van hun huidige voorwaarden. De uurvergoeding voor de 18.000 vrijwilligers wordt met 9,3% verhoogd. De looptijd van de cao is 16 maanden, met terugwerkende kracht vanaf 2 januari 2023.

Voor de laagste schaal 5 betekent dit hele pakket een vooruitgang van 10,85% structureel, maar ook schaal 18, de hoogste schaal, incasseert 6,5 % meer. Want hoewel bij de laagste schalen de nood voor inflatiereparatie het hoogst is, voelt natuurlijk iedereen de inflatie flink in zijn portemonnee. Het is echt een historische stap dat de veiligheidsregio’s nu allemaal onder één en dezelfde eigen cao vallen waardoor ook in de toekomst eigen arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio’s kunnen worden vastgesteld. We zijn blij dat niemand hierbij op secundaire arbeidsvoorwaarden heeft moeten inleveren.”

Reiskosten

De minimale reiskostenvergoeding wordt 11 cent per kilometer, met een maximum van 45 kilometer en ongeacht de soort vervoer. OV kosten worden 100% vergoed, ook met een maximum van 45 kilometer. Polat: “Nu we eindelijk een eigen cao hebben kunnen sluiten voor alle 25 veiligheidsregio’s, komt er ook een minimum reiskostenregeling voor iedereen. Nu is het nog zo dat de ene veiligheidsregio geen reiskosten vergoedt en bij andere regio’s de reiskostenvergoeding uit een Individueel Keuze budget moet komen. Bijzonder is dat iedereen een vergoeding krijgt, ongeacht de soort vervoer. Dus ook voor de fiets of de brommer. Bij de Veiligheidsregio’s wordt veel gereisd voor woon-werk, omdat standplaatsen makkelijk wisselen en de regio’s ruim zijn, dus dit is erg welkom”

Thuiswerkvergoeding
De thuiswerkvergoeding bedraagt € 3 netto per dag, waarvan € 2,15 automatisch zal worden geïndexeerd, aangevuld met internetvergoeding van €0,85 netto.

Studieafspraken over duurzame inzetbaarheid
De cao-partijen hebben afgesproken om een studie te verrichten naar een generatiepact voor de hele sector. De bonden vinden het daarbij belangrijk dat alle leeftijdsgroepen hier baat bij hebben. Daarnaast wordt onderzocht of werknemers van 55 jaar en ouder kunnen worden vrijgesteld van nachtdiensten. Beide studies zullen op korte termijn worden uitgevoerd en de resultaten zullen op 1 mei 2023 worden geïmplementeerd.
Werkgever en bonden zullen in een werkgroep op basis van gelijkwaardigheid onderzoeken op welke andere manieren de duurzame inzetbaarheid in de sector kan worden bevorderd. De resultaten van dit onderzoek zullen in de volgende cao-ronde worden meegenomen.

KLIK HIER voor het principeakkoord.