Links

 

Hier treft u enkele nuttige links aan:

Park20 Advocaten, mr. A.M.T. Wigger (www.park20advocaten.nl)

Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) (www.cmhf.nl)

Vakcentrale voor Professionals (VcP) (www.vcp.nl)

Sociaal Economische Raad (www.ser.nl)

Stichting van de Arbeid (www.stvda.nl)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (www.vng.nl)

Interprovinciaal Overleg (IPO) (www.ipo.nl)

Pensioenfonds voor overheid en onderwijs (ABP) (www.abp.nl)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) (www.socialhistory.org/nl)

Stichting Beroepseer (www.beroepseer.nl)