Steunstichting

 

Doel van de steunstichting:

  • Het behartigen van de belangen van de vereniging PDO, alsmede haar leden.
  • Bereikt dit doel door het optimaliseren van de kennis op het gebied van de arbeidsregelgeving die betrekking heeft op het werkveld van de leden van de PDO.
  • Bereikt dit doel door het bevorderen van onderzoek ten behoeve van specifieke arbeidsomstandigheden van de leden van de vereniging PDO, voor zover dat niet uitputtend door andere instellingen is of wordt verricht.
  • Bereikt dit doel door waar nodig het ondersteunen van de vereniging PDO inzake geschillen op het gebied van het arbeidsrecht.
  • Bereikt dit doel door het zo nodig financieel ondersteunen van de taken welke door de vereniging PDO ten behoeve van haar leden moeten worden verricht.

Postadres:  Darwinstraat 3, 1448 NJ Purmerend

Kamer van Koophandel: 27276370

Statuten: zijn opvraag bij PDO.