Disclaimer

 

PDO streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is.

PDO stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Vele factoren spelen hierbij een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kan de PDO niet garanderen dat de website altijd toegankelijk is en naar behoren functioneert. De PDO vraagt hiervoor uw begrip.

Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend. De PDO is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. De PDO heeft geen controle over de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt en is daarom niet aansprakelijkheid voor de inhoud of het functioneren ervan.

De informatie op deze website gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de PDO.