Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's 2024

Beste PDO-leden actief bij de Veiligheidsregio’s,


Afgelopen vrijdag zijn de stembussen gesloten bij de 4 bonden die actief zijn binnen de
Veiligheidsregio’s als het gaat om het uitbrengen van je stem “voor” dan wel “tegen” het op 22 mei jl. bereikte onderhandelingsresultaat voor de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2025.


Bij CNV heeft een ruime meerderheid “voor” gestemd.
Bij CMHF en AC is iedereen “voor”.
Bij FNV moest er intussen nog geteld worden, om uiteindelijke duidelijkheid te verkrijgen. Ook hier is er een meerderheid van de leden die “voor” hebben gestremd, te noteren.
Hierdoor is op maandag 17 juni 2024 een kleine werkgeversdelegatie en een afvaardiging van de betrokken bonden in het LOAV bij elkaar geweest om de uitslag te bespreken.
Dit heeft ertoe geleid dat sociale partners nu gezamenlijk draagvlak hebben voor de formalisering van het eerder bereikte onderhandelingsresultaat, samengevat als volgt:


Loon 
Na vaststelling gaat het akkoord in met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2024 en dat leidt tot een structurele loonsverhoging van 6,4%. Dit percentage geldt ook voor de jaar- en uurvergoedingen van de brandweervrijwilligers. 

Aanvullend is overeengekomen een inhouding van 0,1% op het bruto salaris tijdelijk te beëindigen. Deze inhouding komt voort uit een aanpassing van de hoogte van de ‘premie reparatie-uitkering’ en is niet structureel. 

Duurzame inzetbaarheid 
Ter opvolging van een afspraak in het vorige akkoord heeft een werkgroep bestaande uit werkgeversvertegenwoordigers en vakbondsvertegenwoordigers overlegd wat nodig is in het kader van duurzame inzetbaarheid. Uit een inventarisatie blijkt dat de 25 veiligheidsregio’s een variëteit aan faciliteiten aanbieden die de inzetbaarheid van medewerkers ondersteunt en stimuleert. Afgesproken is dat de werkgever inzichtelijk maakt wat de veiligheidsregio aanbiedt aan faciliteiten. Hiertoe stelt de werkgever samenhangend beleid op in overleg met de Ondernemingsraad. Onderdeel van het beleid is een toolbox waarin de verschillende faciliteiten duidelijk vindbaar zijn.

Overige onderwerpen
Binnen een veiligheidsregio mag geen verschil bestaan tussen de stagevergoedingen voor stagiaires op basis van opleidingsniveau. Daarnaast gaan werkgevers en vakbonden komend jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden om de doelen van het IKB uit te breiden met bijvoorbeeld groene arbeidsvoorwaarden.

Indien ook het bestuur van de WVSV in haar algemene vergadering van 28 juni a.s. instemt zouden de salarismaatregelen bij het salaris van juli zichtbaar moeten zijn.

Met vriendelijke groeten

Peter Leenders

Onderhandelaar CMHF Overheid namens de PDO