CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s 2024-2025

Onderhandelingsresultaat

Onderhandelingsresultaat bereikt over aanpassing CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s

Op 22 mei 2024 heeft CMHF Overheid (PDO), samen met FNV Overheid CNV Overheid, en Ambtenarencentrum, een onderhandelingsresultaat gesloten met de WVSV met een looptijd van 1 mei 2024 t/m 31 juli 2025. De volledige tekst vindt je hier

Aanvullende onderwerpen

Een belangrijk onderwerp is het opnieuw instellen van een ARBO-commissie die alle belangrijke ARBO-zaken, zoals de ARBO-catalogus, maar ook het beleid t.a.v. beroepsziekten namens de bonden zal beoordelen.
Daarnaast zijn in het onderhandelingsresultaat een aantal aanvullende onderwerpen op sectorniveau wel benoemd als uitgangspunt die evenwel aan de plaatselijke GO tafels en in de plaatselijk opererende ondernemingsraden nog een verdere concrete invulling dienen te gaan krijgen. Hiervoor zullen wij plaatselijk weer nader aan de slag moeten.

Loonontwikkeling: 6,4% loonstijging

In de  onderhandelingen van de huidige cao hebben wij gewerkt aan de bestaanszekerheid voor alle medewerkers, met de nadruk op de medewerkers in de lagere loonschalen met  een loonstijging van eerst €100,- nominaal en een verhoging van 5,5%. Dat leverde een gemiddelde loonstijging van 8,5% op.

Voor de periode 2024-2025 is een loonstijging van 6,4% overeengekomen.  Daarnaast wordt gedurende de looptijd de werknemerspremie voor het derde WW-jaar niet geïnd. Dit levert (tijdelijk) nog 0,1% op.

Ledenraadpleging

Via deze link op de website van PDO kun je aangeven of je instemt met dit onderhandelingsresultaat.

Je hebt hiervoor de tijd tot 14 juni 10.00 uur want daarna moeten wij dit terugkoppelen.

Met vriendelijke groeten,

Peter Leenders

Onderhandelaar namens PDO/CMHF Overheid