Duurzame inzetbaarheid Veiligheidsregio's

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2023-2024 is overeengekomen dat partijen een paritaire werkgroep formeren voor duurzame inzetbaarheid, waarbij de uitkomsten gedurende de looptijd van dit akkoord worden vastgesteld. Maatregelen kunnen dan zo mogelijk in het volgende akkoord worden opgenomen.

In het kader van bovenstaande wordt uitvraag gedaan naar wensen en behoeften aan maatregelen / beleid / faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid en reeds bestaande (lokale) maatregelen / beleid / faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid bij de Veiligheidsregio's.

Er wordt uitvraag gedaan naar voorbeelden van maatregelen / beleid / faciliteiten ten aanzien van:

Werk - prive balans: maatregelen op het gebied van verlof
Motivatie en betrokkenheid: maatregelen op het gebied van beloning, doorstroom, uitstroom, binden + boeien
Gezondheid: maatregelen op het gebied van gezondheid
Vakkennis en vaardigheden: maatregelen op het gebied van opleiding, ontwikkeling van potentieel

Een inventarisatie is inmiddels uitgezet naar de hoofden P&O van de Veiligheidsregio's. Deze zal inzicht geven van wat er zoal aan beleid / maatregelen / voorzieningen en regelingen er in de Veiligheidsregio's zijn.

Wij van de vakbond zijn geïnteresseerd in de voorzieningen / beleid / faciliteiten / maatregelen die jullie kennen en wat jullie ervan vinden. Wat werkt nu echt voor je, wat kan beter en wat kan er wat jou betreft afgeschaft worden.

Door onderstaande vragen voor ons in te vullen krijgen we een beeld welke voorzieningen / maatregelen / beleid / faciliteiten bij jullie bekend zijn. Welke voorzieningen goed en minder goed worden gewaardeerd en vooral waar de behoeften liggen.

Alvast onze dank

KLIK HIER VOOR ENQUETE